Venkatesaya - 'Be' with Swami Venkatesananda

Daily Readings, Yoga, and Satsangs with Swami Venkatesananda

Welgekomen op de website. We vieren de leringen van Swami Venkatesananda.

Deze pagina werden niet gemaakt om campagne te voeren voor een yoga organisatie in het bijzonder. Wie naar waarheid zoekt, op om het even welk pad, zal verlicht worden door de rijkdom aan praktische wijsheid die Swami Venkatesananda als erfenis heeft nagelaten.

U kan kiezen voor een dagelijkse lezing of een Satsang.

The Song of God and The Sivananda Daily Readings werden naar het Nederlands vertaald om dieper in te gaan op de spirituele betekenis. De vertaling wordt jaarlijks herzien.

Welcome to the website. We celebrate the teachings of Swami Venkatesananda.

These pages are not made to promote a yoga organisation specifically. Seekers of truth, no matter the path they follow, will be illumined through the practical wisdom Swami left as a legacy.

You can choose for a daily reading or a Satsang.

Swami Venkatesananda [new]

Yoga

Karma Yoga - Bhakti Yoga - Hatha Yoga - Raja Yoga - Jnana Yoga

Yoga Satsangs

Raja Yoga - Karma Yoga - Bhakti Yoga - Buddhi Yoga - Sivananda Yoga

Swami Sivananda [project]

Essence of Yoga - Integral Yoga - Triple Yoga - Practical Lessons in Yoga

Patanjali Yoga Sutras

Patanjali Yoga Sutras with comment [project]

Narada Bhakti Sutras

Satsangs

The Guru - Vigilance - The Cosmic Dance - Wisdom in Action - Beyond Time and Space - The Eternal Religion - The World within the Young Mind - Guru-Disciple

Canada - Seasons Harvest - Kingswood [project]

Venkatesa Library[new]

© 2017 - responsive design by venkatesa