Sivananda Dagelijkse Lezingen - gebeden

Dagelijkse lezingen uit de schriften van Swami Sivananda - samengesteld door Swami Venkatesananda.

Universeel gebed

O Aanbiddenswaardige Heer van Mededogen en Liefde. Groeten en prosternatie aan U. Gij zijt Sat-Chid-Ananda, Gij zijt Alomtegenwoordig, Almachtig, en Alwetend, Gij zijt de Bewoner van alle wezens.

Geef ons een begrijpend hart, een gelijkmatige visie, een evenwichtige verstand, geloof, devotie, en wijsheid.

Verleen ons innerlijke, spirituele kracht om te weerstaan aan bekoringen, en om het verstand te beheersen.

Bevrijd ons van egoisme, wellust, woede, hebzucht, en haat. Vervul ons hart met goddelijke deugden.

Mogen wij U aanschouwen in al deze Namen en Vormen. Mogen wij U dienen in al deze Namen en Vormen. Mogen wij U altijd gedenken. Mogen wij altijd Uw Glorie bezingen. Moge Uw Naam altijd op onze lippen zijn. Mogen wij altijd in U verblijven, voor eeuwig en eeuwig.

 

Swami Sivananda

© 2017 - responsive design by venkatesa