Sivananda Dagelijkse Lezingen - gebeden

Dagelijkse lezingen uit de schriften van Swami Sivananda - samengesteld door Swami Venkatesananda.

Toegewijd aan de Lotus Voeten van Gurudev Sivananda

De Cosmische Liefde van God brengt de Incarnatie van Zijn Licht in ons midden. Deze Incarnaties zijn onze Gurus, Profeten, en Verlossers. Ze dragen een menselijk gewaad, zodat ze kunnen benaderd worden door de mensen. Indien ze onaardse persoonlijkheden zouden hebben, zou de mens er schrik van hebben, en het zou het doel zelf van op deze aarde neer te dalen teniet doen.

Laat ons niet vergeten dat, wanneer we naar Bhagavan Sivananda verwijzen, we niet verwijzen naar Zijn Lichaam, maar naar de Goddelijkheid in Hem. Wij leven in een lichaams-bewustzijn, maar Hij leefde in het Lichaam, bewust van God.

Het is tot deze God, in dat Lichaam, dat we ons eerbetoon doen. Dat Lichaam was Zijn tempel. Bhagavan Sivananda was niet een 'menselijk wezen'. Hij was een ideaal. Hij was - is - het Cosmisch Wezen. Hij is Liefde Oneindig. Hij is Absolute Onzelfzuchtigheid. Hij is God-Bewustzijn. Hij is het Licht van Zelf-kennis.

Het Licht van Zelf-kennis straalde in elke gedachte, woord, en daad die van Hem kwam gedurende Zijn Goddelijk Leven op de aarde. Zijn gedacchten, woorden, en daden, waren in volmaakte overeenstemming. Ze zijn bewaard in deze opgetekende woorden. Doorheen deze woorden stralen het Licht en de Liefde van God, het pad van ons leven verlichtend. Zijn woorden zijn de openbaring van de Waarheid.

Open de ogen van je hart. Laat Gurudev Sivananda, gekoesterd in je hart, Zijn Liefde en Licht rechtstreeks naar je eigen ziel verkondigen.

Lees elke dag een pagina, met geloof, liefde, en toewijding. Je dagelijks leven zal weldra getransformeerd zijn in een Goddelijk Leven van Vrede, Gelukzaligheid en Wijsheid.

Stof aan de Lotus Voeten van Gurudev.

 

Swami Venkatesananda

© 2017 - responsive design by venkatesa