De Bhagavad Gita - Het Lied van God - gebeden

Commentaar op de Bhagavad Gita door Swami Venkatesananda - gebeden bij het begin en aan het einde.

Offering aan de Voeten van Gurudev Sivananda

Altijd heeft het dicht bij het mirakel aangeleund. Gurudev heeft Me uitgestuurd in 1961 en Me gevraagd om te spreken en te spreken voor alle soorten publiek in verscheidene landen. Voor Ik het podium opstapte en wanneer Ik van het podium verdween, stond Ik altijd sceptisch omtrent Mijn prijzenswaardigheid om daar te staan. Maar steeds heb Ik een innerlijke transformatie ervaren wanneer Ik Mijn gebed voor Gurudev prevelde - en Gurudev nam het heft over. Hij was het die sprak en Ik was steeds de eerste toehoorder.

Ik ben niets. Het is Gurudev die Zijn missie voortzet - dat het doorheen dit instrument gebeurt, is Zijn Zegen en Genade. In het proces is het instrument gelouterd en gezuiverd, en spijts zijn onwaardigheid werd het verheerlijkt. Maar niemand mag vergeten dat alle glorie, alle lof geofferd moet worden aan Gurudev. Moge Zijn Licht voor eeuwig in onze harten schitteren.

 

Swami Venkatesananda

© 2017 - responsive design by venkatesa