De Bhagavad Gita - Het Lied van God - gebeden

Commentaar op de Bhagavad Gita door Swami Venkatesananda - gebeden bij het begin en aan het einde.

Conclusie

Dit was een glimp van het Evangelie van Krishna - eenvoudig, ondubbelzinnig, en diepzinnig. Het is geen pessimistische of escapistische boodschap, maar is steekt vol van stevig alledaags gezond verstand. En wanneer het soms raadselachtig lijkt, is het omdat gezond verstand zo ongewoon is in de alledaagse wereld.

Je mag gerust zijn dat naar een richting het oosten ligt, en naar de andere richting het westen. Maar als je een ietsje beweegt, ontdek je plots dat oost en west elkaar raken, en naar je toe komen. Jij bent de verdeler, en vanuit een ander standpunt ben jij het punt van ontmoeting. Het is in feite het verstand dat al deze dualiteit schept, hetgeen zich in eindeloze diversiteit vermenigvuldigt, en steeds maar conflicten en verwarring doet ontstaan.

Er is alleen kosmische eenheid en harmonie. Er kunnen geen twee oneindigheden en alomtegenwoordigheden zijn. De oorsprong van de waarneming van verscheidenheid ligt verhuld in mysterie - maya. Zelfs hiervan neemt Krishna dapper de verantwoordelijkheid op zich 'Ik ben gezeteld in de harten van iedereen; van Mij komen geheugen, kennis, en ook hun afwezigheid', zegt Hij.

Het gemanifesteerde universum is het Lichaam van God, en de Opperste Geest is de bewoner. Zelfs dit onderscheid dient de menselijke analogie, en het door dualiteit beheerste intellect. We maken een arbitrair onderscheid tussen ons lichaam en onze geest, dat gerechtvaardigd schijnt omdat in een bepaald stadium - de dood - de geest het lichaam verlaat. Dit is duidelijk niet van toepassing voor de Heer en Zijn Lichaam, want Hij is eeuwig en oneindig, en Hij verlaat Zijn Lichaam niet.

Wat voor een subliem beeld! Wat voor een wereld-verenigende doctrine! Wat voor een fontein van Liefde! Wat voor een zachte bries om alle onderscheidingen en verschillen te verbrijzelen! Wat voor een krans van liefde om alle mensen te verenigen - goddelijkheid.

 

Swami Venkatesananda

 

Om Tat Sat

© 2017 - responsive design by venkatesa